EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Võrdsete võimaluste edendamise võrgustik

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Võrgustikust

Võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku eesmärgiks on tõhustada struktuurivahendite kasutamisel võrdsete võimaluste edendamist, ühtsustada seisukohti ja metoodikaid ning vahetada häid kogemusi. Võrgustikul on oma list, mis hõlmab rakendusasutusi ja rakendusüksusi.

Võrgustiku liikmed saavad kokku vähemalt kaks korda aastas. Igal võrgustiku liikmel on õigus vajaduse korral teha ettepanek võrgustiku kohtumise kokkukutsumiseks, et arutada mõnda olulist küsimust.

 

Teated

Hetkel uusi teateid ei ole.

 

 

Toimunud üritused

Tagasiside meie tööle