EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid

Deklaratsiooni „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ peamine eesmärk on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, arvestades samas looduskeskkonnaga. Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030 võeti vastu ÜRO tippkohtumisel25. septembril 2015. Uued eesmärgid kehtivad kõikidele riikidele ning selle elluviimiseks on vaja panust nii valitsustelt kui ka valitsusväliselt sektorilt.

Tegevuskava 2030 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki katavad inimeste heaolu, majanduskasvu, tööhõive, innovatsiooni, sotsiaalse kaitse, keskkonnakaitse, energeetika, kliimamuutuse, rahvusvahelise koostöö jm teemad.

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid

 

ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest

Riikide tasemel aruannete koostamine on vabatahtlik. Soovituslikult annab iga riik ülevaate tegevuskava 2030 elluviimisest vähemalt kahel korral tegevuskava 2030 perioodi jooksul. 2016. aastal esitas ÜRO säästva arengu kõrgetasemelisele poliitilisele foorumile ülevaated 22 riiki, sealhulgas Eesti.

2016. aastal koostas Eesti ülevaate ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest, mis põhineb Eesti senisel kogemusel säästva arengu eesmärkide elluviimisel ning toob välja plaanid ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisega seonduvalt. Ülevaate koostamise eesmärk on selgitada välja head tavad, mida tegevuskava 2030 elluviimisel kasutada, ning nimetada kitsaskohad, mille puhul on vaja jõupingutusi.

Loe ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis lähemalt siit