EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse audit

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse audit

Soolise võrdõiguslikkuse audit on oma olemuselt kvaliteedi audit, mis aitab hinnata organisatsioonis soolõime strateegia rakendamise efektiivsust.

Auditi käigus kontrollitakse kas organisatsioonis rakendatud praktikad ja tugisüsteemid on piisavad ja efektiivsed ning jagatakse soovitusi olukorra parandamiseks.

Soolise võrdõiguslikkuse auditi läbiviimisest loe lähemalt ILO juhendmaterjalist:

A manual for gender audit facilitators: The ILO participatory gender audit methodology (2nd Edition)