EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016 – 2019

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016 – 2019

2015. aasta detsembris avaldas Euroopa komisjon dokumendi „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016-2019“, mis on komisjoni meeste ja naiste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015 järg ja pikendus.

Strateegilises kohustuses keskendutakse viiele prioriteetsele valdkonnale:

  • naiste tööturul osalemise ja võrdväärse majandusliku sõltumatuse suurendamine;
  • sooliste palga-, sissetuleku- ja pensionilõhede vähendamine, võideldes seeläbi naiste vaesusega;
  • naiste ja meeste võrdse osalemise edendamine otsuste vastuvõtmisel;
  • võitlus soopõhise vägivallaga ning ohvrite kaitsmine ja toetamine;
  • soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamine kogu maailmas.

Loe tervikteksti