EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline teadlikkus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline teadlikkus

Sooline teadlikkus ehk sooline tundlikkus (ing gender aware, gender sensitive) soolisi aspekte arvestav poliitika, tegevus, käsitlusviis, metoodika jms.

Soolise teadlikkuse tõstmine on protsess, mille eesmärk on näidata, kuidas olemasolevad väärtused ja normid mõjutavad meie arusaama tegelikkusest, põlistavad stereotüüpe ja toetusmehhanisme, mis (taas)toodavad ebavõrdsust.