EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava

Soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava kirjeldab organisatsiooni kavandatavaid ja rakendatavaid tegevusi ja tulemusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisse panustamisel oma tegevusvaldkonnas.

Soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavasid koostatakse nii riiklikul, organisatsiooni kui ka programmi/projekti tasandil.

Soolõime tegevuskava erineb soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavast selle poolest, et soolõime tegevuskava keskendub soolõime strateegia rakendamiseks organisatsioonis kavandatavatele ja rakendatavatele muutustele juhtimises, töökorralduses ja -protsessides ning aruandluses.

Soolise võrdõiguslikkuse  tegevuskava koostamine koosneb järgmistest sammudest:

  1. Sooline analüüs – analüüsitakse organisatsiooni tegevusvaldkonnas naiste ja meeste olukorda, kaardistatakse olulised soolised lõhed ja soolise ebavõrdsuse põhjused. Vajalik on soo lõikes eristatud statistika ja uuringud valdkonna kohta.
  2. Soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärkide seadmine – lähtudes olukorra soolisest analüüsist ja organisatsiooni tegevuse põhieesmärkidest, kavandatakse eesmärgid sooliste lõhede vähendamiseks organisatsiooni tegevusvaldkonnas. Eesmärgid peavad olema realistlikud ja mõõdetavad.
  3. Tegevuste valik soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamiseks – tuginedes varasemate sekkumiste mõju hindamisele ja olukorra soolisele analüüsile valitakse välja võtmetegevused, millel on suurim mõju soolise võrdõiguslikkuse olukorra parandamisele oma tegevusvaldkonnas. Kirjeldatakse tegevuste elluviimiseks vajalikud ressursid, vastutused ja ajakava.
  4. Valitakse indikaatorid, et mõõta soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamist.