EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaksikstrateegia

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaksikstrateegia

Soolõime ja erimeetmed naiste või meeste olukorra parandamiseks on kaks teineteist täiendavat ja toetavat soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegiat, mis koos moodustavad soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaksikstrateegia:

  • Esiteks, kasutada ajutisi erimeetmeid, et parandada alaesindatud või halvemas olukorras oleva sugupoole olukorda ja lahendada soolise ebavõrdsusega seotud sotsiaalseid probleeme.
  • Teiseks, kasutada soolõime strateegiat ehk lõimida soolise võrdõiguslikkuse eesmärk kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse, et kindlustada naiste ja meeste olukorra, huvide, võimaluste ja vajaduste võrdväärne arvestamine.

Soolise võrdõiguslikkuse kaksikstrateegia kasutamine lepiti kokku 1995. aastal Pekingis toimunud naiste IV maailmakonverentsil.

Ajutiste erimeetmete ja soolõime strateegia võrdlus