EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus ehk sugude võrdsus on saavutatud, kui naistel ja meestel on tööelus, hariduse omandamisel ja teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus.

Põhimõte, (ka väärtus, eesmärk, poliitikavaldkond) mille kohaselt kõik inimesed on vabad välja arendama oma individuaalseid võimeid ning tegema soorollide seatud piiranguteta valikuid ning mille kohaselt naiste ja meeste erinevat käitumist, püüdlusi ja vajadusi käsitletakse, väärtustatakse ja hinnatakse võrdselt.

Soolise võrdõiguslikkuse vastandiks on sooline ebavõrdsus, mitte sooline erinevus.