EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline tasakaal

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline tasakaal

Sooline tasakaal (ingl gender balance) on meeste ja naiste tasakaalustatud (40%–60%) esindatus või osalus otsustavas kogus või muus kollegiaalses kogus.