EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline lõhe

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline lõhe

Mingis valdkonnas esinev erinevus naiste ja meeste osalusmäärades, juurdepääsus ressurssidele, ressursside jagunemises, õigustes, ülesannete ja vastutuse jagunemises, meeste ja naiste huvide ja vajadustega arvestamise määras või mehelike ja naiselike omaduste väärtustamises.