EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline kihistumine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline kihistumine

Sooline kihistumine (ingl gender stratification) tähendab inimese sotsiaalse väärtuse hindamist tema soo alusel, mis viib võimu, staatuse ja omandi (nt sissetulek) ebavõrdsele jaotumisele ühiskonnas.

Traditsiooniliselt väljendub see meessoo domineerimises ja naissoo madalamas sotsiaalses staatuses – mehe käsitlemises sotsiaalse normina. Seda, mida teevad ja teavad mehed, peetakse väärtuslikumaks sellest, mida teevad ja teavad naised. Nii näiteks esindavad mehed naistest sagedamini selliseid elukutseid, millega kaasneb suurem sissetulek ja võim (nt suurettevõtete juhid). Seega ei ole sotsiaalsed struktuurid, süsteemid ja poliitikavaldkonnad sooliselt neutraalsed, vaid lähtuvad meeste kogemusest, arvestamata, et naiste ja meeste ressursid, vajadused ja eelistused ei ole ühesugused.