EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolised lõhed tervisenäitajates

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolised lõhed tervisenäitajates

Eesti tervisepoliitika lähtub põhimõttest, et inimestel peavad olema võrdsed võimalused heale tervisele, olenemata soost, rahvusest ja sotsiaalsest positsioonist vms kuuluvusest. Väljakujunenud soorollid ja ühiskonnas kehtivad sotsiaalsed normid mõjutavad erinevalt naiste ja meeste käitumist ja eluviise ja võivad kaasa tuua  erinevusi naiste ja meeste terviseseisundis. Enim mõjutavad inimese tervise seisundit riskikäitumine, toitumine, liikumine, suitsetamine ja alkoholi tarvitamine.

Oodatav keskmine eluiga sünnimomendil

Oodatav eluiga on inimese keskmine eeldatav eluiga kui suremus jääb selliseks, nagu ta oli vastaval uuringuaastal. See on vanus, milleni inimene keskmiselt peaks elama.

Aastal 2016 oli keskmine oodatav eluiga 77,8 aastat, meestel 73,17 aastat ja naistel 81,90 aastat.

2016. aastal ületas naiste oodatav eluiga sünnimomendil meeste oodatavat eluiga sünnimomendil 8,73 aastaga. Statistikaameti andmetel on viimase viie aastaga meeste oodatav eluiga tõusnud 2,2 ja naistel 1,3 aastat.

Tervena elada jäänud aastad

Tervena elada jäänud aastad on keskmine aastate arv, mida inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuste piiranguteta, kui suremus ja rahvastiku tervise näitajad jääks samaks.

Oodatav tervena elada jäänud aastate arv 2016. aastal sündinud naistel on keskmiselt 58,7 aastat ja meestel 54,2 aastat, mis on 4,5 aastat vähem kui naistel.

Allikas: Statistikaamet, TH75

Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu

2014. aasta tulemuse põhjal esines pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu 60,8% meestest ja 69,7% naistest, kes on vanemad kui 16 aastat.

Kehaline aktiivsus ja kehakaal

2016. aastal vanuserühmas 16-64 aastat:

  • oli ülekaalulisi mehi ligi 1,5 korda rohkem kui naisi (meestest 40,1% ja naistest 27,3%)

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014, TKU30.

  • liikusid mehed nädalas keskmiselt 2,15 tundi rohkem kui naised (mehed 10,9 tundi, naised 8,75 tundi)

Allikas: Tervise Arengu Instituut. Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014, RTU101.

Alkoholi tarvitamine

2016. aastal oli vanuserühmas 16-64 aastat viimase 12 kuu jooksul tarbinud iga päev alkoholi 9,2% meestest ja 1,4% naistest.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, TKU20.

Suitsetamine

2016. aasta andmetel oli 16-64 aastastest meestest igapäevasuitsetajaid 29,9% ja naistest 15,5%.

 

Vaata ka:

OECD  raport  “Health at a glance 2017”

EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeksi alamdomeeni TERVIS indikaatorid