EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soopõhine statistika

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soopõhine statistika

Soo alusel eristatud statistika ehk soopõhine statistika (ingl k sex disaggregated statistics) on statistiliste andmete esitamine eraldi meeste ja naiste kohta, mis võimaldab meeste ja naiste olukorda kirjeldavate andmete võrdlemist ja analüüsi.