EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Seksuaalne ahistamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Seksuaalne ahistamine

Seksuaalne ahistamine on seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mis alandab inimese väärikust. Käitumist peetakse seksuaalseks ahistamiseks, kui see vastab järgnevale neljale tingimusele:

  • see on ahistatule soovimatu (seda peab ahistatu ka väljendama või peab see olema muul viisil selge, et teatud käitumine on ahistatule häiriv ja tema tahte vastane);
  • see on seksuaalse olemusega;
  • see on kas sõnaline, mittesõnaline või füüsiline;
  • selle eesmärk või tegelik toime on inimese väärikuse alandamine ning see loob häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna.

Seksuaalse ahistamise mõiste on sätestatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 3 lg 1 punktis 5.