EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Naiste ja meeste võrdsed võimalused

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Naiste ja meeste võrdsed võimalused

Naiste ja meeste võrdsed võimalused on soost, soorollidest, stereotüüpsetest hoiakutest ja eelarvamustest tulenevate tõkete puudumine majanduslikus, poliitilises ja sotsiaalses elus osalemisel.