EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Naiste ja meeste võrdne kohtlemine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Naiste ja meeste võrdne kohtlemine

Naiste ja meeste võrdne kohtlemine on otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise puudumine.