EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Naiste ja meeste osalemine otsustamises

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Naiste ja meeste osalemine otsustamises

Soolist ebavõrdsust ühiskonna otsustustasanditel kajastab naiste ja meeste esindatus poliitikas ning muudel avaliku ja erasektori otsustustasanditel.

Naised ja mehed Riigikogus

2017. aasta IV kvartali andmetel oli riigikogu koosseisus 27,7% naisi ja 72,3% mehi

 Eesti võrdluses Euroopa Liidu teiste riikidega