EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Kohandatud toetus naisettevõtjatele Rootsis

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kohandatud toetus naisettevõtjatele Rootsis

Naiste ettevõtluse täieliku potentsiaali rakendumist maapiirkondades pidurdavad ebapiisavad ettevõtlusalased teadmised, oskused ja naiste vähene enesekindlus. Projekti “Business Development for Women – tailored support for female rural entrepreneurs” raames viidi läbi 6 ettevõtluskoolitust kokku 60 naisele. Teoreetiliste kursuste kõrval viidi läbi ka praktilisi harjutusi. Lisaks õppematerjalidele ja koolitustegevusele loodi ka naisettevõtjaid ühendav Facebooki grupp, mis hõlbustas naisettevõtjate võrgustiku loomist ja vastastikust toetust. Projekti lõppedes oli oma ettevõtte äriplaan valminud 50 ettevõtluskoolitusel osalenud naisel.

Märksõnad: ettevõtlus, sooline võrdõiguslikkus, regionaalareng, maaelu

Loe lisaks siit