EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Nägemispuudega inimeste ligipääsetavus füüsilisele keskkonnale

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Nägemispuudega inimeste ligipääsetavus füüsilisele keskkonnale

Nägemispuudega inimesed kasutavad tänavatel liikumiseks ja orienteerumiseks kõnnitee servi. Kõige levinum iseseisvat liikumist tagav abivahend vähese nägemisvõimega jalakäijale on valge kepp. See on mõeldud jalakäija ees oleva maapinna tuvastamiseks. Orientiiri vajatakse otseteelt kõrvale, nt diagonaali, kaldumise vältimiseks. Mida kehvem on nägemine, seda kõrgemat orientiiri vajatakse ning mida kehvemad on jalad, seda madalamat serva soovitakse.

Tänava ülekäiguradadele oleks soovitav madal äär rajada ainult poole ülekäigukoha ulatuses. Ristumisteede või trepiastmete eest hoiatavad pinnakatted peaksid olema tajutavad, kuid mitte liikumist ohustavad ega ebamugavust tekitavad. Näiteks on head vastuvõttu leidnud hoiatavate mummuliste teekattematerjalide kasutamine. Jalakäijate ülekäigukohad peaksid kõik olema varustatud hääl-piiksudega.

Loe lähemalt käsiraamatust “Kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine”