EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Mõistlikud abinõud

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Mõistlikud abinõud

Mõistlikud abinõud on meetmed, mille eesmärk on kõrvaldada takistused, mis tõkestavad puuetega inimestel tööelus osaleda.

Mõistlikud abinõud on vajalikud ja asjakohased teisendused ja kohandused, mis ei ole ebaproportsionaalselt ega alusetuselt koormavad ning on konkreetsel juhul vajalikud, et tagada puudega inimestele kõigi inimõiguste ja põhivabaduste teostamine või kasutamine teistega võrdsetel alustel. Asjakohaseid meetmeid rakendatakse alati ühele kandidaadile või töötajale.