EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Ohvristamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Ohvristamine

Ohvristamine on tagakiusamine või muu tegevus, millega inimest koheldakse teistest halvemini või saavad talle osaks mingid negatiivsed tagajärjed seetõttu, et ta on esitanud kaebuse diskrimineerimise kohta või on toetanud mõnda teist inimest, kes on esitanud diskrimineerimiskaebuse. Sätte eesmärk on tagada diskrimineerimise all kannatanutele piisav õiguskaitse.

Loe ka voliniku arvamust