EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Kaubamärk “Goodies village” Leedus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kaubamärk “Goodies village” Leedus

Väikses Leedu Linnas Pociūnėliais, kus rahvastik vananeb ning väheneb on naistel väga vähe võimalusi töö leidmiseks. Põhiliselt kasvatatakse puu- ja juurvilju, kuid üksi on neid raske kaugele transportida ning müüa.  Projekti abil loodi kaubamärk “Village goodies”, mis aitab kohalikel naistel paremini nende mahepõllumajanduslikke aiasaadusi müüa. Projekti abil loodi pakkimisliin, hõlbustati tellimuste tegemise protseduuri, loodi infolehed ja veebisait, lisaks renoveeriti tööruumid hügieeninõuete täitmiseks ja osteti uusi masinaid (mahlapress ja kuivatusseadmed). Projekt aitab ühtlasi naistel ettevõtlusega alustada ning sellega tegeleda aga suurendab samal ajal ka maapiirkondades naiste tööhõivet.

Märksõnad: maaelu, regionaalareng, ettevõtlus, sooline võrdõiguslikkus

Loe lisaks koduleheküljelt