EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Infoportaal HARIDUS JA SUGU

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Infoportaal HARIDUS JA SUGU

ENÜ portaal HARIDUS JA SUGU juhatab materjalide juurde, mis toetavad sooaspekti lõimimist kõigi haridustasemete õppe- ja kasvatustöösse. Infoportaalist leiate sõnaseletusi, uurimuste tulemusi, juhend- ja õppematerjale, sh tunnikonspekte, õiguslikke ja poliitikadokumente.

Infoportaal HARIDUS JA SUGU