EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

GenPort

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

GenPort

GenPORT on kogukonna poolt loodud internetiportaal teadmiste ja kogemuste jagamiseks ning koostöö arendamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja teaduse valdkonnas.

Portaali loomist rahastati Euroopa Liidu seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist.

Rohkem infot