EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Geikristlaste Kogu

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Geikristlaste Kogu

Geikristlaste Kogu on homoseksuaalseid kristlasi liitev kiriklikult ja poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik ühendus, kelle eesmärk on seksuaalvähemustele võrdse kohtlemise taotlemine ja võrdsete võimaluste tagamine ühiskonnas ning usulistes ühendustes.