EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa võrdsuse ja võrdõiguslikkuse eest vastutavate riiklike institutsioonide võrgustik (EQUINET)

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa võrdsuse ja võrdõiguslikkuse eest vastutavate riiklike institutsioonide võrgustik (EQUINET)

EQUINET Ühendab 46 organisatsiooni 34 Euroopa riigist, kes võitlevad diskrimineerimise vastu mitme tunnuste alusel (sealhulgas vanuse, puude, soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste ja seksuaalse sättumuse alusel). Ühendus avaldab aastaaruandeid ja temaatilisi publikatsioone.