EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) soolõime platvorm

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) soolõime platvorm

Mis on soolõime? Milliseid erinevaid meetodeid kasutatakse soolõime rakendamiseks? Miks on oluline võtta arvesse soolist aspekti spordis, põllumajanduses, ettevõtluses jt valdkondades? Milline on soolise ebavõrdsuse olukord erinevates valdkondades EL-i riikide võrdluses? Mida on teistes riikides tehtud soolõime rakendamiseks? Nendele ja paljudele teistele teid huvitavatele küsimustele leiate vastused vastvalminud  soolõime platvormist.

Soolõime platvorm