EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise statistika andmebaas

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise statistika andmebaas

Andmebaas sisaldab ulatuslikke andmeid soopõhise statistika jaoks ning meeste ja naiste ebavõrdsuse eri aspektide teavet EL-i liikmesriikide võrdluses, pakkudes liikmesriikidele statistilist tõendusmaterjali soolise võrdõiguslikkuse tegevuse toetamiseks ja oma arengu jälgimiseks.

Sooline statistika on „statistika, mis kajastab asjakohaselt naiste ja meeste olukorra erinevusi ja ebavõrdsust kõigis eluvaldkondades”.

EIGE soolise statistika andmebaas