EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA)

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA)

Euroopa Põhiõiguste Ameti eesmärk on pakkuda seoses põhiõigustega abi ja teadmisi ühenduse ning selle liikmesriikide asjaomastele asutustele ja ametivõimudele, kui need rakendavad ühenduse õigust, ja aidata neid meetmete ülevõtmisel ja asjakohaste tegevuskavade kujundamisel.