EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitused

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitused

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele REC(2003)3 meeste ja naiste tasakaalustatud osaluse kohta poliitilises ja avalikus otsustusprotsessis.

Loe edasi

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele REC(2007)17 soolise võrdõiguslikkuse standardite ja mehhanismide kohta.

Loe edasi

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele soolõime rakendamiseks hariduses REC(2007)13.

Loe edasi

Loe tõlget