EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi veebileht

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi veebileht

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üheks ülesandeks on kaitsta ELi kodanike põhiõigusi ja rakendada diskrimineerimisvastast direktiivi, et võidelda diskrimineerimise vastu ja edendada soolist võrdõiguslikkust.

Direktoraadi veebilehele