EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Eesti Vabariigi Põhiseadus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Eesti Vabariigi põhiseadus keelab diskrimineerimise üldiselt ning tagab kõigile võrdse positsiooni seaduse ees. Põhiseaduse §12 sätestab nii üldise võrdsuspõhiõiguse kui ka diskrimineerimise keelu. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Loe põhiseaduse tervikteksti