EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT

ENUTi laiem eesmärk on parendada arusaamu inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia arengule, ärgitades meeste ja naiste koostööd kõigis eluvaldkondades ning õhutades sugupooltevahelist võrdsust.

ENUT pakub oma raamatukogu kasutamiseks uurijatele ja õpilastele, poliitikutele, meediale, teistele mittetulundusühingutele ja laiemale üldsusele

Rohkem infot