EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Eesti Naisteühenduse Ümarlaud

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Eesti Naisteühenduse Ümarlaud

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Rohkem infot