EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Eelistuste liigid, mida kasutatakse ajutistes erimeetmetes

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Eelistuste liigid, mida kasutatakse ajutistes erimeetmetes

Erimeetmete puhul on kasutusel mitut erinevat liiki eelistusviise:

Absoluutne eelistamine –  teatud eksklusiivsete hüvede andmine alaesindatud soole

Tugev eelistamine – teatud positsioonis eelistatakse alaesindatud soo esindajat, kes vastab teatud miinimumnõudele

Tingimuslik eelistamine – eelistatakse alaesindatud soo esindajat, kes on teatud positsioonile või hüve saamisele võrdselt kvalifitseerunud

Paindlik eelistus – soo järgi eelistamine, kui see langeb kokku mingi teise sotsiaalse tunnusega, näiteks kuulumine teatud riskigruppi (pikaajalised töötud, üksikvanemad jms)

Nõrk eelistus – sugu on üks valiku kriteerium, tingimusel, et teised kriteeriumid on teistega enam vähem samal tasemel täidetud

Loe edasi