EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

LGBTQ inimeste õigused ja toimetulek

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

LGBTQ inimeste õigused ja toimetulek

Inimõiguste Keskus viib läbi avaliku arvamuse uuringut LGBT õiguste teemadel. Uuringud on viidud läbi aastatel 2012, 2014 ja 2017 Turu-uuringute ASi poolt.

2017. aasta uuring näitab, et Eesti elanike suhtumine lesbidesse ja geidesse on kolme aastaga paranenud, aga üle poole peavad homoseksuaalsust siiski täiesti või pigem vastuvõetamatuks. Erinevused suhtumises seonduvad eelkõige vanuse, koduse keele, haridustasemega.

Vaata 2017. aasta uuringu tulemusi siit 

 

Võrdõigusvoliniku kantselei viis 2016. aastal läbi uuringu „LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas”.

Uuringu peamine eesmärk on anda ülevaade LGBTQ inimeste kogemustest, sealhulgas ebavõrdsest kohtlemisest, järgmistes eluvaldkondades: tervis, haridus, tööelu, kaupade ja teenuste tarbimine.

Loe uuringust lähemalt siit