EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Ajutiste erimeetmete tüübid

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Ajutiste erimeetmete tüübid

Diskrimineerimisvastased tugimeetmed

Kohustus elimineerida praktikad, mis soodustavad või varjavad otsest või kaudset diskrimineerimist. Näiteks otsustusprotsessid, mis ei ole läbipaistvad.

Teavitustegevused

Soopõhised meetmed, millega julgustatakse alaesindatud soo esindajaid tegevustes osalema (näiteks koolitustel, värbamisprotsessis jms). Erimeetmeteks võib olla samuti tööandjate teavitamine ja motiveerimine, et nad oleksid huvitatud alaesindatud soo esindajate töölevõtmisest ja edutamisest.

Väärtuste ümberhindamine

Teatud kvalifitseerimisnõuete muutmine lisades sinna juurde omadusi, mida peetakse ühele soogrupile rohkem omasemaks.

Kaudne eelistamine

Näiliselt neutraalne kriteerium kujundatakse ühele soogrupile rohkem sobivamaks.

Otsene eelistamine

Nõrk eelistus – eelistuse võib jätta tähelepanuta

Kindel eelistus – kvoodid

Näiteks Euroopa suurim telekommunikatsioonifirma Deutsche Telekom võttis kasutusele kvoodisüsteemi naistele ligipääsu tagamiseks kõrgematele vastutustasanditele – 2015. aastaks peavad 30% ettevõtte keskastme- ja tippjuhtidest olema naised.

Loe edasi