EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Võrdne kohtlemine projektides

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Võrdne kohtlemine projektides

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides vältida diskrimineerimist ja edendada võrdset kohtlemist.

Selgitatakse, mis on võrdne kohtlemine, millised eesmärgid peaksid projektis seoses võrdse kohtlemisega olema ning kuidas kõikides projekti faasides võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestada.

 

Lisatud failid