EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi

Juhendi eesmärk on suunata projekte elluviivaid ja kajastavaid inimesi koostama teabematerjale nii, et need aitaksid kaasa soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele ja vähemusrühmade võrdsele kohtlemisele.

Selgitatakse, kuidas keelekasutus ja kuvandid toetavad soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja diskrimineerimise ennetamist ning antakse näpunäiteid soo- ja vähemusgruppide suhtes levinud stereotüüpide äratundmiseks ja vältimiseks.

 

Lisatud failid