EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Taotlusvooru “Õpetajate täiendusõpe” infopäev 16. veebruaril 2017

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Taotlusvooru “Õpetajate täiendusõpe” infopäev 16. veebruaril 2017

16. veebruaril 2017  korraldas SA Innove Tallinnas infopäeva meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuse “Õpetajate täiendusõpe” taotlusvoorust rahastuse taotlejatele.

Infopäeval esines ettekandega K. Kahar.

Lisatud failid