EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soosüsteem ja sooideoloogia – kesksed mõisted märkamaks soolist ebavõrdsust

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soosüsteem ja sooideoloogia – kesksed mõisted märkamaks soolist ebavõrdsust

Naissoost ja meessoost inimeste erinevuste „avastamistel“ ja nendevaheliste suhete tõlgendamistel on pikk ajalugu. Naiste ja meeste vastandamine ja erinev väärtustamine sai alguse antiikfilosoofide inimsusekäsitlustest.

Autor: Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert,2014

Lisatud failid