EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõimest avaliku sektori juhile

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõimest avaliku sektori juhile

Raamat on järg „Soolõime käsiraamatule“ ning keskendus soolõime kontseptsiooni avamisele, erinevatele soolõime rakendamise meetoditele ja vahenditele ja nende kasutamisele valdkonna arengukavade ning programmide ja projektide koostamisel ja rakendamisel.

Raamatust leiab praktilisi nõuandeid soolise aspekti lõimimiseks organisatsiooni erinevatesse tööprotsessidesse ja töökorraldusse ning organisatsiooni strateegilisse.

Lisatud failid