EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Tööturg.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Tööturg.

Teemalehe eesmärk on avada ühiskonna tasandil seoses naiste ja meeste olukorraga tööturul aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad, nagu tööhõive, tööturu sooline segregatsioon, naiste ja meeste tehtavate tööde tasustamine ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Teemalehes on välja toodud soolise võrdsuse indikaatorid, teemakohased uuringud ja publikatsioonid ning tööturulõhede vähendamisele suunatud poliitikad. Kajastatakse soolise võrdsuse saavutamise eesmärke ja meetmeid eelkõige kolmest tööturu ebavõrdsuse aspektist: hõive, sooline segregatsioon ja palgalõhe.

Lisatud failid