EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Tööohutus ja töötervishoid.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Tööohutus ja töötervishoid.

Teemalehe eesmärk on avada olulisemaid ettevõtluse ja soolise võrdõiguslikkuse
kokkupuutepunkte ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Teemaleht annab ülevaate soolise (eba)võrdsuse olukorrast ettevõtluskeskkonnas,
tutvustab soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks püstitatud eesmärke valdkonnas, toetab
soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist ning tutvustab teemat avavaid ja selgitavaid allikaid ja publikatsioone.

Lisatud failid