EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Töö ja pereelu ühitamine.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Töö ja pereelu ühitamine.

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad ühiskonna ja
organisatsioonide tasandil seoses naiste ja meeste võimalustega ühitada töö ja pereelu ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Teemaleht annab ülevaade nendekohastest indikaatoritest, publikatsioonidest ning naiste ja meeste võimaluste võrdsustamisele suunatud poliitikatest. Kajastatakse töö ja pereelu ühitamise meetmeid: lapsehooldus- ja vanemapuhkusi, lastehoiuvõimalusi, neid töö ja pereelu tasakaalustamise võimalusi, mida saavad pakkuda tööandjad. Ühtlasi antakse ülevaade peamistest põhimõtetest ja eesmärkidest, millele on töö ja pereelu ühitamise meetmed suunatud.

Lisatud failid