EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas II. Kutse- ja kõrgharidus.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas II. Kutse- ja kõrgharidus.

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad kutse- ja kõrghariduse ning soolise võrdõiguslikkuse teema kokkupuutevaldkonnad ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist, sh. sooaspekti läbivat arvestamist õppeasutuste tegevustes.

Teemaleht annab ülevaate kutse- ja kõrgharidusele püstitatud eesmärkidest soolise võrdsuse saavutamiseks ning on teejuhiks probleeme avavate/selgitavate allikate ja erinevate institutsioonide poolt avaldatud publikatsioonide juurde.

Lisatud failid