EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas I. Üldharidus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas I. Üldharidus

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse teema
kokkupuutevaldkonnad ning  toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Teemaleht annab ülevaade hariduses soolise võrdsuse saavutamiseks püstitatud eesmärkidest ning on teejuhiks probleeme avavate-selgitavate allikate ja eri institutsioonide avaldatud publikatsioonide juurde. Teemalehes käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse eesmärke haridusvaldkonnas, seletatakse, kuidas toetab sooaspekti arvestamine Eesti haridussuundumusi ja aitab kaasa poiste ja tüdrukute võrdse kohtlemise põhimõtte elluviimisele.

Lisatud failid