EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sotsiaalkindlustus.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sotsiaalkindlustus.

Teemalehe eesmärk on juhtida tähelepanu sotsiaalkindlustusskeemide väljatöötamise ja toimimise soolistele aspektidele ning anda ülevaade soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest sotsiaalkindlustussüsteemides ja juhtida lugejad põhjalikumate sootundlike analüüside ja käsitluste allikateni.

Sotsiaalkaitse teemade piiritlemisel ja sooliste aspektide läbival käsitlemisel keskendub teemaleht eelkõige sotsiaalkindlustuse nendele hüvitistele, mis on seotud indiviidide tööeluga. Käsitletakse pensioni-, ravi- ja töötuskindlustussüsteemide ning vanemahüvitise soolisi aspekte, mille põhjalikum analüüsimine võimaldaks soolist ebavõrdsust vähendada.

Lisatud failid