EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas.

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad teaduse ja
innovatsiooni valdkonnas ning toetab soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Teemaleht annab ülevaate loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas soolise võrdsuse saavutamiseks püstitatud eesmärkidest ning on teejuhiks probleeme avavate allikate ja eri institutsioonide avaldatud publikatsioonide juurde.

Lisatud failid