EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Naised ja ettevõtlus.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Naised ja ettevõtlus.

Teemalehe eesmärk on avada olulisemaid ettevõtluse ja soolise võrdõiguslikkuse kokkupuutepunkte.

Teemaleht annab ülevaate soolise (eba)võrdsuse olukorrast ettevõtluskeskkonnas, tutvustab soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks püstitatud eesmärke valdkonnas, toetab
soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist ning tutvustab teemat avavaid ja selgitavaid allikaid ja publikatsioone.

Lisatud failid